Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program RODZINA 500+

Utworzono dnia 03.03.2016
Czcionka:

Wnioski udzielenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uchaniach.

Ponadto wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Em@ptia);
 • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu Rodzina 500+ udzielają pracownicy ds. świadczeń rodzinnych - pok. nr 18, tel. 84 65 77 236.

 

Podstawowe informacje o programie

I. Uprawnieni

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugi i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwoty  1200,00 zł.

II. Termin składania wniosków

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 01.04.2016r. do dnia 01.07.2016r., prawo do tych świadczeń ustala się od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. od dnia 01.04.2016r. Po upływie tego terminu prawo do świadczenia będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

III. Okres przyznawania świadczenia

Pierwszy okres  na który jest ustalane prawo d oświadczenia wychowawczego rozpoczyna się od dnia 01.04.2016r. i trwa do dnia 30.09.2017r.

IV. Wypłata

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku od dnia 01.04.2016r. do dnia 01.04.2016r. następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie organ wypłaca świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

 

Do pobrania:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/214/1
 3. Program Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny